Mjölkallergi

Den som är allergisk mot mjölk blir det oftast redan som litet barn, men man kan även utveckla mjölkallergi som vuxen. Några barn reagerar redan vid amningen om mamman har ätit mjölkprodukter.
Mjölkallergi kan visa sig på olika sätt och det kan vara svårt att koppla symptom som envisa eksem eller grinigt humör till att man äter mjölkprodukter. Det gör att en hel del inte får någon diagnos och alltså mår sämre än vad de egentligen behöver göra.

Bara för att du fått mjölkallergi är det inte säkert att du har det hela livet, du kan växa ifrån det! De flesta som är allergiska mot mjölk får reaktioner när de är små men växer ifrån sina besvär och kan börja äta mjölkprodukter i skolåldern. För en del fortsätter allergin eller kommer i vuxen ålder. Här kan det även vara så att man faktiskt haft en allergi hela livet, men inte kopplat den till just mjölk förrän i vuxen ålder.

Många olika symptom

När du som är allergisk mot mjölk får i dig mjölk reagerar kroppens immunsystem mot ett eller flera proteiner (äggviteämnen) i mjölken. Reaktionen kan komma omedelbart efter intaget eller dröja i flera dagar beroende på hur allergisk du är och vilka symptom du får. Vissa kan reagera på ytterst små mängder medan andra får symptom först när de varit utsatta för mjölk i flera dagar.

De allergiska symptomen kan visa sig i hela kroppen. Ett eller flera symptom kan komma samtidigt och med olika intensitet. Det gör att den allergiska reaktionen kan skilja sig mycket åt från person till person och beroende på hur mycket mjölk du klarar. Vid mycket svår mjölkallergi kan man få anafylaxi, en livshotande reaktion, och behöver då läkarvård omedelbart.

Symptomen vid mjölkallergi kan delas i fyra större grupper:

  • Hud: eksem, hudrodnad, klåda, nässelutslag och svullnad.
  • Mage-tarm: diarré, förstoppning, kolik, kräkning, magont, blod i avföringen och svårt att ta upp näring.
  • Luftvägarna: astma, hosta och snuva, kliande öron. Det råder olika åsikter om mjölkallergi kan ge inflammation i mellanörat eller inte.
  • Allmänna besvär: allmän irritation, gråt, huvudvärk, håglöshet, oro, rastlöshet, slöhet och överaktivitet.

Diagnos

Diagnosen kan ställas på flera sätt. Det vanligaste är att tillsammans med läkare utesluta alla mjölkprodukter ur kosten för att sedan testa en liten mängd. Det ska då bli en tydlig skillnad i hur du mår när du tar bort och sedan tillsätter mjölkprodukter.

Det finns även allergitester, genom pricktest eller blodprov. Då ska det ge en reaktion när huden eller blodet utsätts för mjölkprotein. Det är dock inte en helt säker metod eftersom inte alla ger utslag på allergitester. Allergitesterna mäter den IgE-medierade allergin, men det finns även icke IgE-medierad allergi som inte ger utslag på allergitester.

Det säkraste sättet är att lyssna på kroppen – mår du dåligt när du får i dig mjölk så ska du undvika det.

Allergisk – undvik mjölk helt till att börja med

Om det visar sig att du är allergisk mot mjölk ska du undvika mjölkprodukter helt till att börja med för att må bra. När du varit utan mjölk ett tag kommer du förhoppningsvis känna att du är i bättre balans. Det kan till och med hända att du känner att du plötsligt klarar mer av andra livsmedel som du är känslig mot – det är för att kroppen inte längre är utsatt för den dagliga stressen som mjölken har inneburit.

Beroende på hur känslig du är kan du efter ett tag prova om du kan äta mindre mängder mjölk i olika former. Har du en mild allergi så kan du hitta den nivå som passar dig, kanske du kan äta lite mjölk då och då eller klara mindre mängder regelbundet. Har du en svår allergi ska du undvika mjölk helt och hållet och få hjälp av läkare för att hitta rätt behandling.

Träna upp toleransen

Huvudregeln vid allergi är att undvika det du inte tål för att må bra. Samtidigt visar senare forskning att en del kan träna upp sitt immunförsvar så att det klarar allergenet bättre. Idag finns allergivaccination, hyposensibilisering, för allergi mot bland annat pollen, bi- och getingstick och kvalster. Den som är allergisk får regelbundet en dos av ämnet som man är allergisk mot och tränar på så vis upp sitt immunförsvar.

Svenska föreningen för allergologi reviderade 2019 de tidigare riktlinjerna för AIT, allergenimmunterapi. Här tar de bland annat upp OIT, oral immunterapi, vid mjölkallergi. Det innebär att man med hjälp av ökande doser av mjölkprotein tränar upp immunförsvaret så att den som är allergisk kan klara att få i sig mjölk.
Du kan läsa riktlinjerna på Svenska föreningen för allergologis hemsida.

Arvet spelar roll

Allergier kan lätt gå i släkten. Har du en allergisk förälder ökar risken att själv drabbas av allergi. Om båda föräldrarna är allergiska fördubblas risken att du själv utvecklar en allergi. Barn till allergiska föräldrar har dessutom lättare att utveckla allergier mot flera ämnen.

Enligt Livsmedelsverket kan upp till sju procent av barnen i Sverige vara allergiska mot mjölk. Glädjande nog blir så många som 80 procent av dem fria från sin allergi i skolåldern.

Små barn och mjölkallergi

För spädbarn och små barn är det extra viktigt att de får i sig alla näringsämnen de behöver för att kunna växa och utvecklas normalt. Därför kan små barn som är allergiska mot mjölk få mjölkersättning och specialprodukter utskrivna på recept av läkare. Här är det viktigt att ni tidigt får bra hjälp så att ditt barn växer och utvecklas som det ska.

Ersättningsprodukter för mjölk

Beroende på vad du tål finns det många produkter du kan använda istället för mjölk. De kan vara baserade på till exempel havre, soja, ris, mandel eller kokos. Många produkter är berikade så att de innehåller samma mängd A- och D-vitaminer och kalcium som mjölk. Prova dig fram för att hitta de produkter som passar dig, din smak och dina behov.

Soja används ibland som ersättning för mjölk, men rekommenderas inte som ersättning till mindre barn eftersom baljväxten soja är ett vanligt allergen. Har ditt barn lättare att utveckla allergi kan barnet därför utveckla allergi även mot soja. Är ditt barn allergiskt kan du prata med er läkare eller dietist om vad som är bäst för ditt barn.

Läs mer:

Texten på denna sida ger övergripande information om mjölkallergi. Den ersätter inte en läkares personliga undersökning och diagnos.