Länkar

Här finns länkar som du kan ha nytta av. Mjölkfri.com ansvarar inte för innehållet på hemsidorna vi länkar till, utan det gör respektive företag.

Intresseorganisationer
Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning.
Unga Allergiker  vänder sig till dig som är mellan 6 och 29 år. Det är gratis att bli medlem.
Celiakiförbundet är en intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.
SCUF, Svenska Celiakiungdomsförbundet, arbetar för att barn och unga, 0-29 år, med celiaki ska ha en vardag utan hinder.
Mag- och Tarmförbundet  är en organisation för människor med sjukdomar, skador och funktionsstörningar i mag-tarmkanalen. Det övergripande målet med förbundets verksamhet är att återskapa livskvalitet. Personer som är mag-tarmsjuka ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen.
WAO, World Allergy Organization  är en internationell paraplyorganisation för allergiorganisationer över hela världen.

Fakta, tips och råd
Amningshjälpen Genom amningshjälpen får du råd och tips om amning.
Forskning.se Här kan du läsa om den senaste forskningen inom olika områden. Webbplatsen är ett samarbete mellan Formas, Forte, Naturvårdsverket, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt en majoritet av landets universitet och högskolor i samverkan med mediatjänsten Expertsvar.
Frågor och svar om allergi och allergikost för de minsta barnen hittar du på bland andra webbplatserna för Nutramigen, Nestlé och Nutricia.
Livsmedelsverket Här finns näringsrekommendationer, testmetoder, nyheter om livsmedel och mycket annat.
1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla regioner i samverkan.
Pollen, de flesta mätstationer öppnas i februari/mars: Naturhistoriska museet driver sidan Pollenrapporten. Alltompollen  drivs av Astma- och Allergiförbundet och innehåller aktuell information om pollen och pollenallergi. Bor du i södra Sverige kan du ha nytta av pollenrapporterna från DMI (Danmarks Meteorologiske Institut).
Allergiinspo är ett instagram med recept och tips om allergivänliga varor fria från mjölk, ägg, vete, korn, råg, fisk, skaldjur, nötter, mandel och frön.

Långvariga forskningsstudier
NorthPop har som fokus att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Projektet genomförs av forskare vid Umeå Universitet och personal vid Region Västerbotten.

Bamse står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi. Den är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Studien har bidragit till mycket ny kunskap om hur allergisjukdomar utvecklas under uppväxten och om bakomliggande orsaker hos barn.

TEDDY-studien är ett forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får autoimmun (typ 1) diabetes. TEDDY är en förkortning av The Environmental Determinants of Diabetes in the Young eller på svenska Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn.
TEDDY-studien har breddats till att också omfatta celiaki (glutenintolerans) och autoimmun tyreoidit (inflammation i sköldkörteln).

OLIN-studierna: OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten och forskningsverksamheten inriktar sig främst på sjukdomarna astma, allergi och KOL. Under 30 års tid har 50 000 personer deltagit i OLIN-studierna.

För dig som arbetar inom vården:
Svenska föreningen för allergologi är en organisation som samlar läkare och andra yrkeskategorier med särskilt intresse för allergologiska sjukdomar. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Allergiforskning. Sedan 2008 är den också en del av föreningen Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för Allergisjukdomar (vuxna).

• Svenska Barnläkareföreningen, delföreningen för allergi och lungmedicin.

• ASTA är en specialistsektion inom Svensk sjuksköterskeförening för astma- allergi- och KOL sjuksköterskor. Medlemmarna verkar inom en rad olika arbetsområden och specialiteter som barn lung-allergi, vuxen lung-allergi, ÖNH och primärvård, samt arbetar som allergikonsulenter.

KAAK, Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL  är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne och bedömer det aktuella kunskapsläget inom området. KAAK erbjuder stöd till hälso- och sjukvården i Skåne.

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården. Här finns metoder och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas samt aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling. Sidan vänder sig till dem som arbetar inom barnhälsovården.

Sundkurs är ett webbaserat utbildningsprogram om livsstil som kan förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Webbplatsen vänder sig både till sjukvården och privatpersoner och har tagits fram av Karolinska Institutet och Hjärt-Lungfonden.

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning.