Barnläkare med allergi som specialitet

– Kommer det alltid att vara så här?
Det är den vanligaste frågan barnläkaren Peter Hegardt får när han möter föräldrar med allergiska barn. Och svaret är hoppfullt – många födoämnesallergiska barn blir faktiskt bättre med tiden.
Peter Hegardt har arbetat som barnläkare sedan början av 1970-talet och genom åren har han mött många allergiska barn. När han träffar oroliga föräldrar med födoämnesallergiska barn kan han ofta ge dem lugnande besked.

– I de flesta fall minskar allergierna efterhand och ibland blir de helt bra, framför allt efter puberteten. Men tyvärr kan man aldrig ge definitiva svar om eller när en allergi försvinner. Den kan nämligen dyka upp i olika skeden i livet och även ge olika symptom, säger Peter när vi träffar honom på mottagningen i skånska Jonstorp.

Mjölkallergi ger ofta tydliga symptom i småbarnsåren med framför allt magbesvär och eksem. Men efterhand minskar ofta symptomen och man upplever att man tål mjölk bättre. Då är det vanligt att man börjar försiktigt med mjölk för att med åren öka intaget ganska rejält – alla som haft en tonåring hemma vet att det kan gå åt litervis mjölk varje dag. För många fungerar det bra men för några kan det visa sig att skenet bedrar.

Symptomen förändras

– Det luriga är att symptomen på mjölkallergi ändrar sig med åldern. Mag- och hudsymptom avtar och i stället kan mer diffusa symptom dyka upp, till exempel trötthet, huvudvärk och beteendepåverkan, som man ofta inte kopplar ihop med mjölkallergi, säger Peter och fortsätter;

– Ibland kan det vara svårt att skilja ett grinigt humör och trötthet från naturligt pubertetsbeteende. Jag har mött barn som har ansetts vara allmänt jobbiga, ha kort stubin och enstaka gånger beteendestörningar som kan påminna om så kallade bokstavsbarn. Hos en del har orsaken visat sig vara en allergi mot ett eller flera baslivsmedel, oftast mjölk. Då kan det bli dramatiska förbättringar när man utesluter mjölken.
Detektivarbete

De ofta diffusa symptomen, framför allt efter småbarnsåldern, gör att det är ett riktigt detektivarbete att hitta rätt bland allergiorsakerna. Utredningen är ofta tidskrävande och Peter sätter av ordentligt med samtalstid för varje patient eftersom de ger bra ledtrådar. Till sin hjälp har han även allergitester, men understryker att allergitesterna i sig inte är bevisande utan är hjälpmedel för att rikta misstanken mot det som ger besvär. Det enda som bevisar en födoämnesallergi är en positiv elimination/provokation vid upprepade försök.

– En del av de tidigare mjölkallergiska barnen kommer hit som tonåringar för att de lider av långvarig trötthet, huvudvärk, migrän eller ”känslig mage”. När vi pratar om vad de äter och går igenom deras sjukhistoria och eventuella tidigare journalanteckningar kan jag se en misstänkt koppling till deras tidigare mjölkallergi. Den första åtgärden blir då att pröva en helt mjölkfri kost. Blir de bra av den kan de efter ett tag pröva hur mycket mjölk de klarar.

Även vuxna blir bättre

En bieffekt som Peter sett många gånger är när föräldrar blir bättre tack vare sina barns dieter. Det kan till exempel vara en mamma som går över till mjölkfri kost för att fortsätta amma sitt mjölkallergiska barn och plötsligt blir både hennes migrän och envisa eksem bättre. Peter är övertygad om att mjölkallergin finns kvar hos en hel del vuxna och bland annat kan ligga bakom mag-tarmsymptom, huvudvärk/migrän, trötthet och hudsymptom.

– Tarmen är kroppens största immunorgan så det är inte konstigt att vi påverkas av det vi äter. Fortfarande är det inte många som pratar eller forskar om mjölkallergi hos vuxna, men tänk då på att vi för inte så länge sedan var övertygade om att mjölkallergi som regel växte bort innan barnen fyllde två år. Numera har man visat att mjölkallergi är en av de födoämnesallergier som finns kvar längst och idag är vi bättre på att hitta och behandla även dessa allergier, avslutar Peter.

Foto: Jollyfoto.se

Publicerat 2010-08-16