Antibiotika tidigt i livet kopplas till ökad risk för allergi

2022-09-15: Risken att utveckla astma och eksem är högre hos barn som behandlats med antibiotika under sina första 18 levnadsmånader än för barn som inte har fått antibiotika. Det visar en studie från forskningsprojektet Northpop inom Umeå universitet och Region Västerbotten.

Antibiotika tidigt i livet kopplas till ökad risk för allergi Läs mer »