Bamse-studien

Barnastma ökar risken för sämre utveckling av lungfunktionen

2023-07-05: Forskning på Karolinska institutet med stöd från Hjärt-Lungfonden visar att barnastma ökar risken för sämre utveckling av lungfunktionen under barn- och ungdomsåren. För tidig födsel, tidiga luftvägsinfektioner och födoämnesallergi är andra riskfaktorer för så kallad growth failure – att lungfunktionen går från hög eller normal nivå till låg. Men forskningen visar också att det […]

Barnastma ökar risken för sämre utveckling av lungfunktionen Läs mer »

Atopiskt eksem påverkar livskvaliteten hos ungdomar och unga vuxna

2023-01-15: En ny avhandling av Susanne Lundin visar att ungdomar och unga vuxna med atopiskt eksem är underbehandlade och har begränsade kunskaper om sin sjukdom och hur den skall behandlas. Dessutom visar avhandlingen att atopiskt eksem påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten negativt från tonåren upp till vuxen ålder.

Atopiskt eksem påverkar livskvaliteten hos ungdomar och unga vuxna Läs mer »

Prins Daniels forskningsanslag går till forskning om allergi och astma

2015-10-05: Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare har delats ut till Erik Melén och BAMSE-studien. Erik Melén får 6 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin forskning om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi. Studien följer över 4 000 barn och har hittills visat att både ärftliga och miljörelaterade faktorer tydligt påverkar risken att utveckla astma

Prins Daniels forskningsanslag går till forskning om allergi och astma Läs mer »

Rökning under graviditet ökar risken för astma och allergi hos barnet

2008-09-01: Barn som utsatts för cigarettrök under fosterlivet eller de första levnadsmånaderna har en ökad risk att utveckla astma respektive allergi. En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att det finns ett tydligt samband mellan hur många cigaretter mamman rökt under graviditeten och risken för att utveckla astma.

Rökning under graviditet ökar risken för astma och allergi hos barnet Läs mer »