Kostbehandling mer effektivt än läkemedel vid IBS

2024-06-17: Kostbehandling är mer effektivt än läkemedel för den som har känslig tarm, IBS. Det visar en studie vid Göteborgs universitet där fler än sju av tio patienter fick påtagligt lindrigare symtom med justeringar av kosten.
IBS (irritable bowel syndrome) är en vanlig diagnos som medför smärta i mag-tarmkanalen, gaser och buksvullnad, diarréer och förstoppning, i olika kombinationer och med olika svårighetsgrad.
Behandlingen består ofta av kostråd som att äta ofta, regelbundet och långsamt, och att undvika överdrivet intag av kaffe, alkohol och svårsmälta livsmedel. Den som har IBS kan också få läkemedel för att dämpa exempelvis gaser, smärta, diarré eller förstoppning. Ibland ges antidepressiva läkemedel för att lindra magbesvären.

Tre behandlingsformer jämfördes

I en studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg jämfördes tre behandlingsformer: två med kost och en baserad läkemedel. Deltagarna var vuxna patienter med svår eller medelsvår IBS.

  • Den första gruppen fick traditionella IBS-kostråd, med fokus på ätbeteende i kombination med låg halt av fermenterbara kolhydrater, det som kallas FODMAP. Där ingår exempelvis laktos, baljväxter, lök och spannmål som jäser i tjocktarmen och kan göra ont vid IBS.
  • Den andra gruppen fick en kostbehandling med låg andel kolhydrater och hög andel protein och fett.
  • Den tredje gruppen fick bästa möjliga läkemedelsbehandling utifrån patientens mest besvärande IBS-symtom.
Justering av kosten gav mest lindring

I varje grupp ingick ett hundratal deltagare, och behandlingarna pågick under fyra veckor. När forskarna sedan undersökte hur väl deltagarna svarat på behandlingarna, utifrån en etablerad poängskala för IBS-symtom, var resultaten tydliga.

  • Av dem som fick traditionella IBS-kostråd och låg halt av FODMAP hade 76 procent påtagligt lindrade symtom.
  • I gruppen som fått låg andel kolhydrater och hög andel protein och fett var motsvarande andel 71 procent.
  • I läkemedelsgruppen var motsvarande andel 58 procent.

Alla grupperna rapporterade signifikant bättre livskvalitet, mindre kroppsliga symtom och mindre symtom av ångest och depression.

Individanpassningen är viktig

Vid en halvårsuppföljning, då deltagarna i kostgrupperna delvis återgått till sina tidigare matvanor, hade en stor andel fortfarande kliniskt betydande symtomlindring; 68 procent i gruppen som fick traditionella kostråd och låg FODMAP, och 60 procent i gruppen som fick lågkolhydratdiet.
Studien har drivits av Sanna Nybacka, forskare och dietist, Stine Störsrud, docent och dietist, och Magnus Simrén, professor och överläkare, alla på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Med studien kan vi visa att kostbehandling har en central roll i behandlingen av IBS, men att det finns flera alternativa behandlingsmetoder som har visat sig effektiva, konstaterar Sanna Nybacka.

– Vi behöver mer kunskap om hur vi i framtiden bäst kan individanpassa behandlingen vid IBS och vi kommer vidare att undersöka om det finns faktorer som kan förutsäga om individer kommer att svara väl på behandling.

Studien som publicerats i The Lancet heter A low FODMAP diet plus traditional dietary advice versus a low-carbohydrate diet versus pharmacological treatment in irritable bowel syndrome (CARBIS): a single-centre, single-blind, randomised controlled trial

På bilden ser du Sanna Nybacka, Stine Störsrud och Magnus Simrén, Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, vilka drivit studien.
Foto: Margareta G. Kubista, Malin Arnesson, Johan Wingborg
Källa: Göteborgs universitet

Publicerat: 2024-06-17