Projekt för att förebygga eksem och allergier vid yrkesval

2010-12-20: Professor Carola Lidén, Karolinska Institutet, får 3 017 000 kronor av AFA Försäkring för att kartlägga och analysera riskfaktorer hos ungdomar. Syftet är att minska eksem och allergi i arbetslivet.

Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Den finns hos 10 procent av den vuxna befolkningen och kontaktallergi finns hos 15-20 procent. Hur vanligt detta är bland ungdomar vet man inte.

BAMSE-studien om barn, allergi och miljö startade 1994 med 4 100 barn där man undersöker förekomst och orsaker till allergi. En ny uppföljning ska göras vid 16 års ålder. Med hjälp av en webbaserad enkätundersökning och klinisk undersökning ska man nu också ta reda på hur omfattande förekomsten av kontaktallergi och eksem är bland ungdomar.

Resultatet bör kunna användas som underlag för förebyggande åtgärder i form av medicinsk yrkesvägledning, undervisning om säkra arbetsmetoder i riskyrken, hudvårdsprogram och ett förbättrat omhändertagande inom vården.

Källa: AFA Försäkring