Allergilyftet – digital konferens om allergi

2021-03-01: Den 17 mars arrangerar Astma- och Allergiförbundet en digital heldagskonferens om allergier. Konferensen är gratis för dig som är medlem i förbundet.

Allergilyftet riktar sig till den medicinska professionen, beslutsfattare inom vårdområdet och till medlemmar i Astma- och Allergiförbundet. Här får du bland annat höra om toleransutveckling, kvalitetsregister, nationella riktlinjer, förebyggande arbete och trendspaning. Konferensen tar upp diagnoserna allergi, astma, atopiskt eksem och annan överkänslighet.

Deltagaravgiften är 795 kronor, men för dig som är medlem i Astma- och Allergiförbundet är konferensen kostnadsfri.

Läs mer om anmäl dig på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Publicerat: 2021-03-01