Dietist på kunskapsturné

Nanna Mossberg är dietisten som reser land och rike runt för att berätta om födoämnesöverkänsligheter och hur man kan leva ett friskt och bra liv trots att man inte tål allt – något hon själv är ett levande exempel på.

En stor del av Nannas arbetstid spenderas på resande fot när hon åker runt i Sverige för att träffa dietister. Förra året träffade hon inte mindre än tvåhundra dietister för att prata om födoämnesöverkänsligheter, allergier och IBS (Irritated Bowel Syndrome). Hon får även många förfrågningar om att komma till celiakiföreningar och passar då på att boka in dem på sina turnéer. På träffarna pratar hon om olika födoämnesöverkänsligheter, symptom och hur bra man kan må bara man äter rätt. Samtidigt visar hon gluten- och mjölkfria produkter från Fria bröd där hon arbetar.

– När man inte kan äta all mat är det förebyggande arbetet mycket viktigt. Fördelen med att vara allergisk eller ha celiaki jämfört med många andra sjukdomar, är att man kan leva ett friskt liv om man undviker det man inte tål, säger Nanna Mossberg och fortsätter;

– Därför är kunskapen om vad man kan äta och hur man tyder innehållsförteckningar viktig för att hålla sig frisk. Vi måste ju alla äta och som födoämnesöverkänslig är man extra beroende av andra eftersom det är svårt att alltid ha koll på alla ingredienser. Visst händer det att man råkar få i sig något man inte tål och då gäller det att man mår så bra som möjligt i övrigt. Har man till exempel astma och sköter den så minskar risken att man blir riktigt dålig om man råkar få i sig det man inte tål.

Här kan dietisten vara till stor hjälp med att visa olika alternativ så att man får en fullvärdig kost. Då gäller det att dietisten känner till överkänsligheten fungerar och vad man ska undvika, men det är ingen självklart, inte ens inom vården.

– Det är så frustrerande. Vi ser att kunskapen och medvetenheten i allmänhet ökar i samhället samtidigt som vi får bättre hjälpmedel för att sätta rätt diagnos. Men i utbildningar till olika vårdyrken och även i dietistutbildningar minskar däremot delarna som handlar om allergier och andra födoämnesöverkänsligheter, så man kan inte ta för givet att ens en nyutexaminerad dietist känner till hur de fungerar.

Teamarbete

Nanna har själv stor erfarenhet av olika födoämnesöverkänsligheter. Hon har bland annat utbildat butikspersonal inom de stora butikskedjorna i allergifrågor och har arbetat sju år som dietist tillsammans med allergologen Ulf Bengtsson på Sahlgrenska sjukhusets allergimottagning i Göteborg. Ulf Bengtsson är vuxenallergolog och känd för sitt arbete kring födoämnesallergier. Han har även forskat, skrivit böcker och håller föreläsningar inom ämnet.

– På Sahlgrenska arbetade vi i team kring patienterna och det var jättebra. Jag satt med när Ulf träffade patienten första gången och på så vis fick jag hela bakgrundsbilden direkt. I vanliga fall kopplas dietisten in när diagnosen redan är satt och det är stor skillnad att bara läsa en patients journal eftersom jag som dietist ser till andra delar i patientens berättelse än vad läkaren gör.

På mottagningen gjorde man bland annat utredningar av patienter med diffusa magtarmbesvär och det visade sig att hos mellan tio och femton procent berodde besvären på överkänsligheter av olika slag. Sådana utredningar tar tid och kräver mycket kunskap och inte minst envishet av de inblandade. Det var genom mottagningen Nanna fick kontakt med Fria Bröd som är Sveriges största producent av glutenfritt bröd.

– De kontaktade mig när de skulle ta fram ett nytt bröd för att höra om det var något särskilt som konsumenterna behövde. Därför var jag med som konsult när vi tog fram formbröden Fiber och Havre och sedan 2007 arbetar jag helt för Fria Bröd. Här är jag med en del i produktutvecklingen och svarar på frågor från konsumenter men framförallt arbetar jag för att sprida kunskap genom mina föreläsningar.

Själv allergisk

Mörkertalet är stort bland dem som är födoämnesöverkänsliga.

– Ta till exempel celiaki. Vi vet att en av hundra har celiaki i Sverige. En del av dem kan ha diffusa besvär som nedstämdhet och trötthet/somnolens och det är inte alls säkert att varken de själva eller vården kopplar det till vad de äter. Skulle det sedan visa sig att det är fler som har celiaki – uppemot tre procent som man har sett i vissa studier – då har vi verkligen ett folkhälsoproblem att tala om. Det gäller det att vi kan möta det med bra utredningar och kunskap så att människor inte lider i onödan. Likadant är det för andra överkänsligheter och inte minst för dem som är multiallergiska, det vill säga är allergiska mot flera födoämnen.

Nanna har egen erfarenhet av allergier vilket gör att hon kanske bättre förstår dem hon möter. När hon arbetade på Sahlgrenska gick hon själv igenom en allergiutredning som visade att hon inte tålde mjölk, fisk och ägg.

– Troligtvis var jag allergisk mot mjölk sedan barnsben men det var först som vuxen som jag började misstänka vad mina egna diffusa symptom berodde på. Numera kan jag äta både mjölk, fisk och ägg eftersom jag har utvecklat tolerans mot dem. Det är inte alla allergiker som vet att allergier inte är ett statiskt tillstånd utan att kroppen faktiskt spontant kan utveckla tolerans. Dessutom pågår det spännande forskning om att man med hjälp av behandling möjligen kan öka toleransen mot det man inte tål, men än så länge är den behandlingen experimentell.

Fakta om Fria Bröd:

Fria Bröd som grundades 1996 av Lena och Gunnar Adås sysselsätter drygt 30 personer och har eget bageri i Göteborg. Alla produkter är fria från gluten och mjölk och flera bakas även utan ägg.

Fria Bröd bakar, liksom många andra glutenfria bagerier, med vetestärkelse eftersom det bidrar till att brödet smakar som vanligt bröd. Det är vetemjöl som tvättats med vatten, både fysikaliskt och mekaniskt, tills i princip alla proteiner (allt gluten) är borta. Proteinmängden mäts i ppm – en ppm är lika mycket som 0,0001 procent – och i det färdiga brödet är glutenhalten mindre än 20 ppm. Det är så låg proteinhalt att även de flesta veteallergiker klarar att äta produkterna. Som jämförelse innehåller ett vanligt bröd cirka 80 000 ppm gluten.

Foto: Jollyfoto

Publicerat 20100628