Förslag om nationell strategi för matallergi

2023-11-05: I augusti 2022 gav regeringen Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet inom allergiområdet, samt för att främja en jämlik vård inom området. Tidigare i höstas presenterade de sin rapport till regeringen – med förslag om en nationell strategi för matallergi.

Rapporten lyfter upp att det behövs nya åtgärder inom både livsmedels- och vårdsektorn, både för att färre ska drabbas av allergiska besvär och för att de som behöver ska få en god vård.

– Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har tagit ett helhetsgrepp kring allergifrågan och identifierat en väg framåt för att göra det bättre för personer med matallergi. I vår gemensamma rapport till regeringen ges förslag på konkreta åtgärder inom livsmedels- och vårdkedjan, säger Ylva Sjögren Bolin som är immunolog och projektledare på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket räknar med att fler än hundratusen personer i Sverige har någon form av matallergi. Skolan, vården, mataffärer och restauranger är exempel på platser där personer med allergi behöver mötas av rätt kunskap och information, så att de får rätt mat och rätt information om allergena ingredienser i maten. Fel kan leda till såväl allvarliga risker för den enskilde personen som onödiga samhällskostnader.

Gemensamt förslag – ta fram en nationell strategi

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen föreslår, utifrån slutsatserna i utredningen, att en nationell strategi för matallergi tas fram. Strategin ska innehålla en beskrivning av ansvarsfördelning, samordning, mål samt uppföljning. Enligt utredningen bör strategin omfatta:

Säkra livsmedel – lättare för yrkesgrupper och allmänhet att nås av kunskap om risker med allergener vid produktion av livsmedel samt vid servering på restaurang, i skola och på fritiden.
Förebyggande åtgärder – insatser för att främja att barn tidigt introduceras till olika livsmedel utan omotiverad rädsla för att utveckla allergi.
God och jämlik vård – heltäckande kunskapsstöd för hela vårdkedjan.

Livsmedelsföretagen har en viktig roll

Livsmedelsföretagen hanterar allergener i produktion och försäljning i butik och restaurang. I nästa steg vill Livsmedelsverket ta reda på vilka insatser som underlättar för företag att producera säkra livsmedel.
– Bättre kunskap om risker med allergener i produktion och servering på restaurang gör det lättare för livsmedelsföretag i Sverige att följa lagstiftningen och producera säkrare livsmedel. Det är en förutsättning för att det ska bli bättre för personer med matallergi, säger Ylva Sjögren Bolin.

Du kan läsa rapporten på Livsmedelsverket hemsida.

Källa: Livsmedelsverket

Foto: Pixabay

Publicerades 20231105