Ny rapport kräver bättre vård för atopiskt eksem

2023-09-14: På internationella dagen för atopiskt eksem den 14 september släppte Astma- och Allergiförbundet och Atopikerna rapporten Atopiskt eksem – Sveriges gömda och glömda folksjukdom. Rapporten lyfter upp vikten av kunskap kräver att vården förbättras för atopiker i hela landet.
Atopiskt eksem (eller atopisk dermatit) är vår vanligaste hudsjukdom som runt en miljon svenskar beräknas ha. Förutom de karaktäristiska kliande hudutslagen har sjukdomen i många fall stor negativ påverkan på såväl vardag som yrkesliv, psykiskt välmående och livskvalitet. Trots detta finns stora brister i vården, och många lider i tysthet.

Uppdaterade behandlingsrekommendationer

I juni uppdaterade Läkemedelsverket behandlingsrekommendationerna för atopiskt eksem. De uppdaterade rekommendationerna fokuserar på effektivisering och egenvård och har tagits fram med hjälp av representanter från både patientsidan och professionen. Nu vill Astma- och Allergiförbundet och Atopikerna att Sveriges regioner uppdaterar sina insatser för dem som har atopiskt eksem, i enlighet med de nya rekommendationerna.

– Vården för personer med atopiskt eksem är inte jämlik i Sverige. Det finns stora skillnader mellan regionerna. Ett exempel på detta är tillgången till systemiska läkemedel för patienter som har svåra besvär – detta ser helt olika ut beroende på var i landet du befinner dig, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr.

Kräver kunskapshöjning inom primärvården

Astma- och Allergiförbundet och Atopikerna kräver en kunskapshöjning i primärvården genom att kompetensutveckling blir obligatorisk för legitimerad vårdpersonal, att Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ska implementeras i hela vårdkedjan och att Socialstyrelsen behöver ta fram nationella riktlinjer för atopiskt eksem.

Grunden för alla personer med atopiskt eksem är en god basbehandling och varje patient får en personlig behandlingsplan och patientutbildning, oavsett vårdnivå.

– Atopiskt eksem kräver konstant underhåll. Det är nödvändigt att ha goda kunskaper om sjukdomen för att hålla den i schack. Det går inte att bli frisk från atopiskt eksem, men med rätt kunskap kan en person leva besvärsfri. All vårdpersonal som möter personer med atopiskt eksem ska ge patienten kunskap om sjukdomen. Vi kräver att regionerna nu tar ansvar för kompetenshöjning i primärvården kring en av våra största folksjukdomar och säkerställer att rekommendationerna följs längst med hela vårdkedjan, säger Atopikernas ordförande Sophie Vrang.

Rapporten Atopiskt eksem – Sveriges gömda och glömda folksjukdom tar upp problematiken kring atopiskt eksem, ger förslag till förbättringar inom sjukvården och ställer krav på politiker att skapa bättre förutsättningar för en god vård för dem som har atopiskt eksem.

Läs mer

Källor: Astma- och Allergiförbundet, Atopikerna, Läkemedelsverket
Bild: Atopikerna

Publicerades 2023-09-14