Mjölkersättning kan användas som behandling vid mjölkallergi

2018-06-17: Viss mjölkersättning kan bidra till att barn som är allergiska mot mjölk utvecklar tolerans tidigare. Det skriver professor Magnus Wickman i en debattartikel i senaste numret av tidningen Barnläkaren. Samtidigt saknas ofta tillräcklig kunskap om rönen inom sjukvården.

Viss mjölkersättning kan bidra till att barn som är allergiska mot mjölk utvecklar tolerans tidigare. Det skriver professor Magnus Wickman i en debattartikel i senaste numret av tidningen Barnläkaren. Samtidigt saknas ofta tillräcklig kunskap om rönen inom sjukvården.

Magnus Wickman är en av Sveriges främsta inom allergiområdet. Han är överläkare samt barnläkare och specialiserad inom barn- och ungdomsallergologi. Dessutom är han professor vid Karolinska Institutet på institutet för miljömedicin. I många år har Magnus Wickman varit projektledare för Bamse-studien där forskare följt fler än 4000 barn från födelsen upp till 16 år för att undersöka orsaker till astma- och allergiutveckling. Bamse står för Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, en Epidemiologisk studie.

Jämför tre hydrolysat

I debattartikeln utgår Magnus Wickman ifrån barnen som redan är allergiska. Han jämför tre olika hydrolysat, ersättningar som ges till små barn som är allergiska mot mjölk, och de vetenskapliga underlag som finns kring ersättningarna. Ersättningarna är baserade antingen på vasslehydrolysat eller kaseinhydrolysat. Både vassle och kasein är proteiner i mjölk, men när de används i ersättningar spjälkas de för att inte ge allergiska reaktioner. De tre ersättningarna har även olika tillsatser, troligtvis för att främja gynnsamma bakterier i tarmen.

I genomgången av de tre ersättningarna ser Magnus Wickman att det kan vara en fördel att mjölkallergiska småbarn får kaseinpeptider som mjölkersättning. De flesta som blir allergiska mot komjölk reagerar på proteinet kasein som finns i mjölk. När barnen utvecklar tolerans mot peptiderna utvecklar de även tolerans mot färska mjölkprodukter. Nutramigen LGG är det enda av de på marknaden befintliga ersättningarna som visat att perioden att vara mjölkallergisk kortas.

Endast ett baseras på kaseinpeptider

Den enda mjölkersättningen som är baserad på kaseinpeptider är Nutramigen som har sålts i Sverige i många år. Produkten finns även med Lactobacillus rahmnosus (LGG), vilket är en probiotika. I studier har det visat sig att just kombinationen kaseinhydrolysat i Nutramigen och LGG kortar tiden för toleransutveckling mot mjölk. Studierna visar även att produkten bidrar till att den framtida utvecklingen av astma, rinit och eksem minskar bland de barn som utvecklat mjölkallergi. Sådana resultat har inte redovisats för de övriga hydrolysaten på den svenska marknaden. Resultaten av studierna gör att Magnus Wickman drar slutsatsen att Nutramigen LGG borde vara förstahandsvalet när ett barn med mjölkallergi ska få en ersättning. Men så ser det inte ut idag, utan det finns flera förstahandsval.

Mjölkfri.com passade på att ställa några frågor till Magnus Wickman med anledning av debattartikeln.

Kan man använda Nutramigen LGG som en behandling av mjölkallergiska barn?
– Självklart! Men barnet ska bara undvika det som det inte tål. Lite utslag eller eksem som går att behandla är inte skäl till att byta till en mjölkfri ersättning.

Vid vilken ålder är introduktionen att föredra?
– Det blir utifrån symtom. Ålder spelar ingen roll.

Ska man ge de minsta barnen ersättningen med LGG även om barnet växer bra på bröstmjölk, just för att snabba på toleransen om barnet har en mjölkallergi?
– Bröstmjölk är alltid att föredra. Det är först när en ersättning behövs som det är aktuellt.

Om barnet får diagnosen när det är lite äldre, över ett år, är det då lönt att ändå använda ersättningen för att utveckla tolerans?
– Det vet vi inte. Det är inte studerat, men kan mycket väl vara så.

Känner sjukvården till dessa resultat? Med andra ord, om jag går till min läkare eller BVC med ett mjölkallergiskt barn, kan jag då resonera om detta som en behandling?
– Det tror jag inte.

Vad kan jag som förälder då göra om jag vill ta upp frågan med vården för att diskutera behandling?
– Jag skulle som förälder ta upp Nutramigen LGG:s fördelar vid mjölkallergi och för att förebygga framtida andra allergier.

Läs mer:
Hela debattartikeln finns på sidan 30 i Barnläkaren nr 3 2018.
Läs mer om Bamse-projektet på Karolinska institutets hemsida.

Publicerat 20180617 21.13