Modernare nyckelhål lyfts fram som en hjälp i vardagen

Livsmedelsverket moderniserar märkningen Nyckelhålet för att fler ska känna att det går att äta hälsosammare utan att ställa om hela livet. Satsningen vänder sig inledningsvis främst till unga vuxna och senare till småbarnsfamiljer.

– Det är roligt att vi nu kan göra konkreta insatser för att stärka Nyckelhålet. Märkningen har funnits i över 30 år och utvecklas hela tiden, men bilden av Nyckelhålet har inte riktigt hängt med. Målet är såklart att det ska leda till att fler konsumenter använder Nyckelhålet som en guide till de hälsosamma alternativen i butikshyllan, säger Livsmedelsverkets kommunikationschef Christina Lindahl.

Dialog med industrin och dagligvaruhandeln

Satsningen med namnet Byt inte liv och har tagits fram i dialog med branschorganisationerna inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Tanken är att företagen så småningom också ska kunna använda Byt inte liv i sin kommunikation och marknadsföring kring Nyckelhålet.

– Vår förhoppning är att ett synligare och tydligare Nyckelhål ska göra att fler företag väljer att märka sina produkter med Nyckelhålet. Och därmed gör det enklare för konsumenter att göra hälsosamma val, säger Christina Lindahl.

En gemensam nordisk satsning

Nyckelhålet finns även i Norge, Danmark och på Island och arbetet med att modernisera Nyckelhålet har gjorts tillsammans med de nordiska systermyndigheterna.

Den svenska satsningen finansieras av ett regeringsuppdrag, där Livsmedelsverket fått ett särskilt uppdrag att utveckla Nyckelhålsmärkningen.

Vad är Nyckelhålet?

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets märkning för hälsosammare mat. Det står för mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett. Märkningen bygger på den samlade forskningen om vad vi behöver äta för att må bra och kunskap om matvanorna i Norden.

Det är gratis för företag att märka sina produkter med Nyckelhålet. Företagen ansvarar själva för att de produkter som märks uppfyller kriterierna för Nyckelhålet. Att reglerna följs kontrolleras inom ramen för den ordinarie livsmedelskontrollen.

Nyckelhålet har funnits i Sverige sedan 1989. Sedan 2009 finns Nyckelhålet också i Norge och Danmark och sedan 2013 på Island. Länderna tar gemensamt fram kriterier för vilka produkter som ska få märkas med Nyckelhålet.

Läs mer om Nyckelhålet på Livsmedelsverkets webbplats.
Källa och bild: Livsmedelsverket
Publicerat: 20201015