Mycket pollen gör att fler blir sjuka i covid-19

2021-03-28: En ny studie visar att pollen påverkar motståndskraften mot covid-19. Ju mer pollen det är i luften, desto fler blir infekterade, och det gäller hela befolkningen. Här kan råd som vanligtvis ges till dem som är allergiska mot pollen, vara till nytta för fler.

– Effekten handlar om hur det allmänna virusförsvaret reagerar på pollen. Alltså påverkas alla människor, också de som inte är allergiker, och effekten orsakas inte bara av allergiframkallande pollen, utan också av andra, säger Åslög Dahl, pollenforskare och en av de forskare som bidragit till den epidemiologiska studien i PNAS.

31 länder på fem kontinenter ingår i studien

Den nu publicerade studien omfattar befolkningen i 130 olika regioner (248 mätstationer) i 31 länder på fem kontinenter, från början av mars till början av april år 2020. Forskarna har gjort en tvärsnittsstudie på hela materialet. De har även analyserat de olika länderna var för sig, och tagit hänsyn till befolkningstätheten, meteorologiska faktorer, förekomst eller avsaknad av lockdown i samhället, och olika grader av lockdown.

Resultaten visar att efter tre till fyra dygn med höga pollenhalter (200-250 pollen per kubikmeter luft eller mer) blev fler människor infekterade än på dagar som föregicks av tre till fyra dagar med låga pollenhalter.

En ökning av pollenkoncentrationen i luften med 100 pollen per kubikmeter luft, innebar att antalet infektioner per 100 000 invånare i genomsnitt ökade med 4 procent, ibland i samverkan med temperatur och luftfuktighet.

– Lock-down innebar att effekten av pollen halverades, när lika halter av pollen jämfördes, men det fanns fortfarande ett signifikant samband mellan pollenhalten och antalet infektioner, säger Åslög Dahl.

Pollen försvagar motståndskraften

Pollen sprider inte viruset. Men det har tidigare visats att exponering för pollen försvagar motståndskraften mot vissa säsongsbundna luftvägsvirus. Det beror på att utsöndringen av interferoner försvagas på slemhinnornas yta.

– Dessa är viktiga signalämnen i immunförsvarets första försvarslinje mot virusinfektioner. Interferoner gör det svårare för viruset att föröka sig och aktiverar ytterligare delar av immunförsvaret, som kan bekämpa viruset. Pollen läcker ut olika ämnen i kontakt med fukt, men det är ännu inte känt precis vilket ämne det är som dämpar interferonernas verkan, säger Åslög Dahl.

Var uppmärksam på pollenvarningar

Särskilt personer som tillhör någon riskgrupp bör vara uppmärksamma på pollenvarningarna, och vidta åtgärder som annars rekommenderas allergiker vid höga pollenhalter, anser hon.

– Men allergimedicin hjälper inte mot hämningen av interferoner, eftersom detta inte handlar om någon allergisk reaktion.

Riskgrupper omfattar personer med nedsatt immunförsvar på grund av ålder eller sjukdom och personer med kroniska lungsjukdomar.

– Ett sätt att skydda sig mot luftburet pollen är att använda ett munskydd som filtrerar bort partiklar, så kallade FFP2 och som finns att köpa på apotek. Ett vanligt munskydd fungerar inte lika bra, men är troligen bättre än inget.

Däremot avråder Åslög Dahl från att vädra vid höga pollenhalter.
– Vädra inte. Skölj ur håret när du kommer hem. Byt kläder och tvätta örngott och övriga sängkläder ofta. Dammsug ofta. Häng inte kläder till tork utomhus. Tänk på att husdjur som vistas ute kan ha pollen med sig i pälsen inomhus, säger hon.

Mer om studien: Studien heter Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe och publicerades den 23 mars 2021 i PNAS, Proceedings of the National Academy och Sciences of the United States of America. Författare är A. Damialis, S. Gilles et. Al. Du kan läsa studien på PNAS hemsida.

Källa: Göteborgs universitet
Publicerad 2021-03-28