Nordisk studie jämför näringsämnen i produkter med och utan gluten

2021-04-14: Glutenfria produkter innehåller lika mycket fibrer och viktiga mineraler som motsvarande produkter med gluten. De innehåller dock ofta mindre protein och mer stärkelse, visar en nordisk studie som Livsmedelsverket har deltagit i.

I studien som genomfördes i Finland, Norge och Sverige undersöktes näringsämnen och tungmetaller i 37 glutenfria produkter som mjöl, spannmålsflingor, müsli, bröd och kakor. Syftet var att jämföra mängden fiber, mineraler och tungmetaller i glutenfria produkter med innehållet i produkter som innehåller gluten.
Resultatet visar att de innehåller lika mycket fibrer och viktiga mineraler som järn, kalcium och magnesium. Det är ämnen som ofta finns i fullkorn från de sädesslag som innehåller gluten.

– Det är glädjande att se att utbudet är så bra näringsmässigt, säger Veronica Öhrvik som är rådgivare på Livsmedelsverket. Att äta fullkorn är viktigt för hälsan men för de som har celiaki kan det vara svårt att få i sig tillräckligt. Därför är det extra viktigt att de glutenfria produkterna innehåller mycket av de här näringsämnena.

Studien visar också att glutenfria produkter kan innehålla mer av vissa tungmetaller som bly och nickel än motsvarande produkt med gluten. Även om det inte finns något gränsvärde för nickel i mat bedöms halterna inte innebära någon hälsorisk. Blyhalterna i spannmålsprodukterna är under EU:s gränsvärde.

— Även om det inte är så höga halter bör ämnena minskas så mycket det går för att begränsa den totala mängden vi får i oss, speciellt när det gäller bly. Producenterna behöver se över sina produkter och Livsmedelsverket ska fortsätta undersöka produkter och råvaror för att hitta orsaken till att det finns mer av ämnena i glutenfria produkter, säger Salomon Sand som är toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket

Det var ingen skillnad mellan glutenfria produkter och motsvarande produkter med gluten när det gäller tungmetallen kadmium.

Analyserna visade att glutenfria produkter ofta innehåller mindre protein och mer av kolhydraten stärkelse än produkter med gluten.

Studien heter “Are gluten-free products a healthier alternative? A pilot study on nutrients and heavy metals”  och är publicerad på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådets hemsida.

Källa: Livsmedelsverket
Foto: ponce_photography Pixabay

Publicerad 2021-04-14