Digital kunskapsplattform ska öka kunskap om allergier hos barn

2021-04-26: Trots att många barn drabbas av någon form av allergi är kunskapsluckan fortfarande stor. Astma- och Allergiförbundet har därför lanserat Allergiakademin, en digital kunskapsplattform om allergier för att öka kunskap hos alla som möter barn med allergier.

– Med Allergiakademin vill vi genom forskningsbaserad fakta och kunskap öka tryggheten bland föräldrar till barn som är drabbade av allergier. Alla som möter barn med allergi, både inom familjen, bland vänner eller i sin yrkesroll, bör ha samma grundkunskaper. Genom Allergiakademin kan vi öka både trygghet och kunskap på bred front, vilket jag såklart är otroligt stolt och glad över, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Idag beräknas cirka tio procent av alla barn i Sverige vara drabbade av någon form av allergi. Behovet av information är stort och för många familjer är vardagen präglad av oro.

Allergiakademin delar på ett lättillgängligt sätt kunskap, information och praktiska tips baserad på forskning till alla som möter barn med allergier i sin vardag.

Källa: Astma- och Allergiförbundet

Publicerad: 2021-04-26