Ny forskning om mastceller kan användas för djupare kunskap om allergivaccinationer

2023-08-31: En ny studie från Uppsala universitet visar att frekvensen av förstadieceller till mastceller i blodet är högre hos astmapatienter under björkpollensäsongen. Kunskapen kan bland annat användas i vidare forskning för att se vilka som kan få bäst hjälp av allergivaccination.

Studien som ingick i forskaren Abigail Alvarado-Vazquez avhandling och som är ett samarbete med forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Allergy. Studien visar att frekvensen av förestadieceller till mastceller i blodet ökar vid allergenexponering hos astmapatienter, vilket kan kopplas till ökade astma- och allergisymptom och minskad astmakontroll.

– Detta innebär även att förestadieceller till mastceller i blod är intressant som biomarkör vid astma, säger Jenny Hallgren Martinsson vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Kan orsaka akuta allergiska reaktioner

Mastceller är en typ av vita blodkroppar som kan orsaka akuta allergiska reaktioner, genom att de frisätter inflammatoriska ämnen som till exempel gör att luftrören dras ihop. Mastcellerna kan också påverka flera andra typer av sjukdomar, som till exempel cancer, reumatism och inflammatoriska hudsjukdomar som psoriasis. Mastcellerna finns i vävnader och inte i blodet, vilket gör att de är svåra att studera.

Under många år har forskare studerat hur immunförsvaret, bland annat mastceller reagerar vid exponering för allergener. Det finns även beskrivet att mastcellerna ackumulerar i olika delar av lungorna hos patienter med astma. Jenny Hallgren Martinssons forskargrupp har tidigare visat att detta beror på att förstadieceller till mastceller migrerar från benmärgen till lungorna, via blodet. 2016 kunde de som första forskargrupp i världen visa att förstadieceller till mastceller även finns i blodet hos människor och i en uppföljande studie visade de att en hög förekomst av förstadieceller till mastceller fanns hos patienter med astma som hade lägre lungfunktion.

Påverkar personer med allergisk astma

I den nya studien har patienter som får astma utlöst av björkpollen, undersökts både under och utanför björkpollensäsongen. Det visade sig att förekomsten av förstadieceller till mastceller i blodet var högre vid björkpollensäsong än utanför säsong. De som hade svårare symptom och lägre astmakontroll vid björkpollensäsong hade också den högsta förekomsten av förstadieceller till mastceller.
– Det här tyder på att om patienter med allergisk astma exponeras för allergener, stimuleras benmärgen till att temporärt frisätta mer förstadieceller till mastceller till blodet, säger Jenny Hallgren Martinsson.

Artikeln, som publicerades i tidskriften Allergy den 24 augusti 2023, heter Circulating mast cell progenitors increase during natural birch pollen exposure in allergic asthma patients. Författare är Alvarado-Vazquez, PA, Mendez-Enriquez, E, Salomonsson, M, et al.

Forskning om mastceller för allergivaccinationer

Under året har även Astma- och Allergiförbundet uppmärksammat forskning kring mastceller och hur den kan användas för att se vilka som kan bli bäst hjälpta av allergivaccinationer. Jenny Hallgren Martinsson har fått forskningsanslag från förbundet för projektet Kan cirkulerande mastcellsprogenitorer eller FceRI+ monocyter förutsäga framgångsrik allergen immunoterapi? Läs mer om det forskningsprojektet på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Källor: Uppsala universitet, Astma- och Allergiförbundet
Illustration: Abigail Alvarado-Vazqu, Uppsala universitet

Publicerad 2023-08-31