Nya rekommendationer för specialkost i skolor

Branschföreningen Kost och Näring har tagit fram nya nationella rekommendationer för specialkost i landets förskolor och skolor. Ett initiativ som välkomnas av Astma- och Allergiförbundet.

Alla elever i den obligatoriska grundskolan har rätt till kostnadsfri och näringsriktig mat. Men idag kan skolornas hantering skilja sig åt med till exempel krav på intyg.

Likadant över hela landet

Nu har branschföreningen Kost & Näring med kostchefer, måltidschefer och andra yrkesgrupper som leder landets offentliga måltidsverksamheter inom kommuner och regioner, tagit fram rekommendationer så att hanteringen kan bli likadan över hela landet.

Målen med rekommendationerna är att skapa förutsättningar för nationellt likvärdig, och därmed rättvis och förutsägbar, praxis på området. Kost & Näring vill även skapa en samsyn i balansen mellan å ena sidan individens behov och önskemål och andra sidan finansieringen av de offentliga måltidsverksamheterna.

Mat- och måltidsavvikelser felas nu in in i två huvudgrupper: specialkost och anpassade måltider. Definitionen av specialkost som används kommer från Socialstyrelsen och omfattar ”kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd”.

Specialkost ska kräva läkarintyg

De nya rekommendationerna för specialkost innebär att det i första hand är barn och ungdomar med medicinsk grund som ska erbjudas specialkost – och att det medicinska behovet ska styrkas med ett läkarintyg.

Detta är något som är både bra och välkommet, menar Astma- och Allergiförbundet, eftersom elever med matallergi behöver få tillgång till en säker och näringsriktig kost för att må bra och klara skolarbetet.

– Astma- och Allergiförbundet tycker att det är bra att samhället tar tag i frågan om specialkost och att det nu är samma rekommendationer som gäller i hela landet. Det är också rimligt att det behövs en vårdkontakt och att läkarintygen bygger på medicinska behov, säger Kristina Ljungros som är generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Erbjud specialkost även under allergiutredningar

Ett problem som återstår är att det ofta kan ta lång tid för barn och ungdomar att få påbörja en allergiutredning, att få rätt diagnos och till slut ett läkarintyg att lämna till förskolan eller skolan. Det är bekymmersamt och något som skolor och förskolor behöver ta hänsyn till genom att exempelvis erbjuda eleverna den specialkost de efterfrågar under pågående utredning, anser Astma- och Allergiförbundet.

Dessutom behöver personal som hanterar måltider på skolan ha grundläggande kunskaper om allergi, överkänslighet och intolerans mot mat. Något som förbundet uppmanar alla kommuner att se över.

En referensgrupp har deltagit i arbetet med att ta fram de nya rekommendationerna. Här ingår Astma- och Allergiförbundet, Svenska Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin, Svenska Celiakiförbundet, Dietisternas Riksförbund, sektion Barnhälsovård, Kristina Georgiev, skolöverläkare, Kristianstads kommun, Livsmedelsverket, nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, Svenska skolläkarföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner och Unga Allergiker.

Hos Kost&Näring kan du läsa de nya rekommendationerna.

Läs mer om specialkost och anpassade måltider på livsmedelsverkets hemsida.

Källa: Kost&Näring och Astma- och Allergiförbundet
Bild: Pixabay

Publicerat: 20200328