Passiv rökning ökar risken för allergier

2008-01-02: Barn som utsätts för passiv rökning i hemmet under de första månaderna i livet riskerar i högre utsträckning att bli allergiska, särskilt mot mat och luftburna allergener som finns inomhus, till exempel katt. Det visar en delstudie inom Bamse-studien vilken publicerades i den medicinska journalen Thorax i december.
Studien visar att risken för att utveckla allergi ökar oavsett om föräldrarna är allergiska eller inte. Forskarna har följt barnen från de var några månader gamla. När barnen var två månader, ett år, två år och fyra år gamla fick deras föräldrar svara på frågor om olika miljöfaktorer och allergiska symptom. Dessutom togs blodprover för analys när barnen var fyra år gamla.

Följer 4000 barn

Bamse-studien startade 1994 med drygt 3000 barn i Stockholmsområdet. Idag omfattar den drygt 4000 barn vilka följs under lång tid. Bamse står för Barn Allergi Miljö Stockholm Epidemiologi-projektet.

Studien startades för att kunna ta reda på vad som ligger bakom allergier, astma och eksem tidigt i livet samt vad som kan göras för att allergiska barn ska få så lindriga besvär som möjligt.

Inget slutdatum

Studien har inget slutdatum utan fortsätter så länge man har finansiärer. Hittills har studien finansierats av bland annat EU, Stockholms läns landsting, Byggforskningsrådet, Naturvårdsverket, Vårdalstiftelsen, Astma och allergifonden samt konsul TH Bergh.

Läs mer om delstudien på Thorax hemsida.

Källor: Thorax hemsida, Folkhälsoguiden Stockholms läns landsting
Publicerat: 20080102