Prins Daniels forskningsanslag går till forskning om allergi och astma

2015-10-05: Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare har delats ut till Erik Melén och BAMSE-studien. Erik Melén får 6 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för sin forskning om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi. Studien följer över 4 000 barn och har hittills visat att både ärftliga och miljörelaterade faktorer tydligt påverkar risken att utveckla astma respektive allergi.

– Det är en stor ära för mig att få Prins Daniels anslag 2015. Det gör att vi får möjlighet att följa barnen i studien längre och lära oss mer om hur sjukdomar som allergi, astma och KOL utvecklas från barndom till vuxen ålder, säger Erik Melén som är docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet i Stockholm.

Bamse startade 1994

Erik Melén leder BAMSE-studien som står för Barn, Allergi, Miljö, Stockholm och Epidemiologi. Studien, som startade 1994, har bland annat visat att barn som utsatts för förhöjda halter av luftföroreningar under spädbarnstiden har en ökad risk att drabbas av försämrad lungfunktion. Miljöfaktorer som exponering för cigarettrök och kostvanor har koppling till utveckling av både allergi och astma, och samverkan mellan arv och miljö är av stor betydelse. I skolåldern har 8–10 procent av alla barn i Sverige astma och 30–40 procent har någon form av allergi.

– Inga barn borde behöva lida av en sjukdom som hindrar dem från att springa, leka och leva livet fullt ut. Därför är vi extra stolta och glada över att kunna bidra till ett projekt som har stor betydelse för hur vi kan förbättra barnens levnadsvillkor, säger Kristina Sparreljung som är generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Följer upp deltagarna

Med Prins Daniels anslag kommer det att gå att följa upp deltagarna i BAMSE-studien som nu är 21–23 år gamla för att lära sig mer om riskfaktorerna för lungsjukdom och allergi.

– Förhoppningen är att kunna identifiera mekanismerna bakom sjukdomsutvecklingen och på så sätt få fram nya behandlingsmetoder, säger Erik Melén som tog emot anslaget från Prins Daniel vid en prisutdelning på Kungliga slottet.

Prins Daniels anslag till yngre forskare om 6 miljoner kronor ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Mottagaren av Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare har utsetts av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Om Erik Melén
Erik Melén är docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, och barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset med specialisering inom barn- och ungdomsallergologi. Hans forskning syftar till att öka förståelsen kring faktorer som styr utvecklingen hos barn och att kartlägga riskfaktorer för olika lung- och allergisjukdomar. Sedan 2014 leder Erik Melén BAMSE-studien.

Om BAMSE-studien
Studien, som startade 1994, följer 4 000 barn och helt nya resultat visar att barn som under sitt första levnadsår utsätts för luftföroreningar har en större risk att drabbas av försämrad lungfunktion vid 16 års ålder.

Källa och bild: Hjärt- och Lungfonden
Publicerat 20151005