Regeringsuppdrag för jämlik allergivård i hela Sverige

2022-08-28: Idag ser allergivården olika ut i Sverige, vilket gör att den som bor i Skåne har större chans att få diagnos och behandling än den som bor i de norra delarna av landet. Nu ger regeringen Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet och främja en jämlik vård inom allergiområdet.

Bakgrunden till beslutet är riksdagens beslut i maj i år om samordning av förebyggande arbete samt att arbeta för att vården av allergiska personer ska bli mer jämlik. Nu har uppdraget gått till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket som ska bedöma vilka ytterligare åtgärder som krävs för att färre personer ska drabbas av allergiska besvär och för att fler ska kunna leva ett gott liv trots sjukdomen.

Kunskapsstöd, information och utvecklingsområden

I ett pressmeddelande skriver regeringen att Socialstyrelsen ska analysera vilket ytterligare kunskapsstöd och information som behöver tas fram inom allergiområdet. Livsmedelsverket ska identifiera vilka utvecklingsområden det finns gällande myndighetens arbete med säkra livsmedel. Båda myndigheterna ska i arbetet utgå ifrån insatser och aktiviteter som pågår eller planeras inom området samt bidra till en gemensam kunskapsstyrning inom regionernas och berörda myndigheters arbete, bland annat genom ett nära samarbete med det nationella programområdet för lung- och allergisjukdomar samt inom ramen för partnerskapet för kunskapsstyrning inom Sveriges kommuner och regioner.

Senast den 1 september 2023 ska de båda myndigheterna lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Socialdepartementet och Näringsdepartementet.

– Det här är otroligt goda nyheter, säger Mikaela Odemyr som är ordförande för Astma- och Allergiförbundet. Nu ska vi göra allt för att vara behjälpliga i det här arbetet. Astma- och Allergiförbundet har både kunskap och erfarenhet av vad som behöver göras.

– Det är på tiden att vi får en vård värd namnet även när det gäller allergier!

Driver frågan om nationella riktlinjer

Var tredje svensk beräknas ha någon form av allergi och i flera år har Astma- och Allergiförbundet drivit frågan om nationella riktlinjer för allergivården. Det är Socialstyrelsen som tar fram nationella riktlinjer, vilka är rekommendationer som är vägledande för vårdgivare. Riktlinjerna är uttalanden om lämpliga behandlingsåtgärder eller rådgivning till patienter i enskilda fall. Riktlinjerna är inte bindande men de är till stort stöd för vårdpersonal eftersom de bygger på det aktuella kunskapsläget.

Stora skillnader inom landet

Tidigare i år gjorde Astma- och Allergiförbundet en kartläggning av den svenska allergivården vilken visar att skillnaderna mellan olika regioner är obefogat stora. Många regioner har inte en enda allergiläkare anställd, och saknar därför ofta den kunskap som behövs för att ställa rätt diagnos. Brist på kunskap, allergologer och nationella riktlinjer gör att det är bostadsorten som avgör hur bra allergivård allergiska personer får. Resultatet är att många svenskar i onödan lider av allergiska besvär, vilket i sin tur leder till onödigt höga samhällskostnader.

Här kan nationella riktlinjer göra skillnad eftersom vårdpersonalen får stöd av riktlinjerna i sitt arbete, oavsett var i landet patienten söker hjälp.

Läs mer om:
Beslutet på riksdagens hemsida
Astma- och Allergiförbundets undersökning på förbundets webbplats

Källor: Regeringen, Riksdagen och Astma- och Allergiförbundet
Foto: Kevin Phillips, Pixabay (bilden är tagen i ett annat sammanhang)

Publicerat 2022-08-28