Växtdrycker är lika näringstäta som mjölk visar rapport

2023-01-06: Berikade växtbaserade drycker har samma näringstäthet som berikade mjölkprodukter, visar en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Men produkterna kan skilja sig mycket åt, både beroende på vilka vitaminer de innehåller naturligt och för att ekologiska produkter inte får berikas med annat än vitamin D.

I rapporten som publicerades i december jämfördes näringstätheten för fem mjölkprodukter och tio växtbaserade drycker som kan fungera som alternativ till mjölk. Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas användes som underlag i jämförelsen.

Mandeldryck överst i rankningen

Överst i rapportens rankning utifrån dryckernas näringstäthet kom två berikade mandeldrycker (1,2 % fett, osötad; 1,3 % fett, sötad), följt av en berikad sojadryck (1,3 % fett, osötad) och sedan minimjölk (fett <0,1 %, berikad) och lättmjölk (0,5 % fett, berikad). Alla produkter utan berikning hamnade långt ner i rankningen, vilket beror på att de ekologiska produkterna inte får berikas med annat än vitamin D.

Näringstätheten beräknades på två olika sätt utifrån Nutrient Rich Food (NRF). Vid beräkningen användes referensvärden för rekommenderat dagligt intag, RDI, för kvalitativa näringsämnen och maximalt rekommenderat intag, MRI, för diskvalitativa näringsämnen enligt Nordiska Näringsrekommendationer 2012 (NNR). Jämförelserna tog inte hänsyn till skillnader i proteinkvalitet eller biotillgänglighet av näringsämnena.

Mjölk och andra mejeriprodukter innehåller naturligt bland annat kalcium, vitamin B12 och riboflavin. Växtbaserade drycker baseras ofta på spannmål eller baljväxter, vilket gör att deras naturliga näringsinnehåll ser annorlunda ut än i mjölk. De växtbaserade dryckerna saknar till exempel naturligt vitamin B12 och kalcium, men har ofta ett naturligt innehåll av till exempel omättade fettsyror och fibrer.

Livsmedelsverket rekommenderar berikade produkter

Därför rekommenderar Livsmedelsverket berikade varianter, då de oftast kompletteras med vitaminer och mineraler som drycken saknar eller har naturligt låga halter av. Ekologiska drycker får inte berikas med annat än vitamin D, vilket gör att de ekologiska växtbaserade dryckerna har mindre eller helt saknar en del av de näringsämnen som mjölk innehåller. Alla mjölkprodukter och växtbaserade alternativ med upp till tre procents fetthalt är berikade med vitamin D.

Rapporten visade också att mjölkprodukter generellt gynnas när näringstätheten tar hänsyn till fler kvalitativa näringsämnen.

Rapporten är framtagen av Research Institute of Sweden (RISE) som en del av forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem med inriktning mot hållbar produktion och konsumtion av mjölk. I forskningsprogrammet deltar SLU, Chalmers och RISE.

Rapporten finns att läsa och ladda ned på SLU:s hemsida.

Källa: SLU

Publicerat 2023-01-06