Vissa insekter nu tillåtna som mat – kan ge korsallergi

Vissa hela insekter tillåts under en övergångsperiod säljas som livsmedel efter en dom i Europadomstolen. Livsmedelsverket uppmanar personer som är allergiska mot skaldjur att vara uppmärksamma eftersom de kan reagera på grund av korsallergi. Astma- och Allergiförbundet vill att Livsmedelsverket tar fram vägledning och kunskapsstöd.

Enligt EU-lagstiftningen definieras insekter som ett så kallat nytt livsmedel. Sådana livsmedel får inte säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet i fråga inte medför någon hälsorisk för konsumenter.

De flesta EU-länder, däribland Sverige, har tolkat även den lagstiftning som gällde tidigare som att alla former av insekter måste godkännas av EU-kommissionen innan de säljs. Några länder som Finland, Danmark och Holland har tolkat den lagstiftning som gällde tidigare på ett annat sätt och tillåtit försäljning av hela insekter.

Tillåtet under en övergångsperiod

Nu har EU-domstolen kommit fram till att hela insekter inte berördes av den gamla lagstiftningen. Det innebär att det under en övergångsperiod blir tillåtet att sälja hela insekter i alla EU-länder. Anledningen är att det finns övergångsbestämmelser i nya lagstiftningen som säger att de nya livsmedel som fått säljas enligt den tidigare lagstiftningen får fortsätta säljas under en period.

Förutsättningarna för att livsmedlet ska få säljas är:

  • att det har varit tillåtet att sälja i något EU-land före 1 januari 2018 och
  • att ett företag i något EU-land har skickat in en ansökan om godkännande av livsmedlet till EU-kommissionen.

Företagen ansvarar för att de säljer säkra livsmedel

Insekter kan, som andra animaliska livsmedel, innehålla sjukdomsframkallande bakterier. Det kan också finnas tungmetaller och andra giftiga ämnen i dem.

– Vi ska komma ihåg att de här livsmedlen fortfarande inte bedömts som säkra av EU-kommissionen, utan att de väntar på ett godkännande. Det är därför viktigt att företagen tar sitt ansvar för att se till att konsumenterna får säkra livsmedel som inte är hälsofarliga på något sätt, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

Det ska framgå av märkningen om ett livsmedel innehåller insekter.

Skaldjursallergiker ofta allergiska även mot insekter

Vissa insekter, framför allt mjölmask och syrsor, kan leda till allergi och korsallergi, särskilt hos personer med skaldjursallergi. Därför bör de som är allergiska mot skaldjur vara försiktiga, menar Livsmedelsverket.

Astma- och Allergiförbundet lyfter fram att det finns särskilda märknings- och informationskrav från EU för de 14 ingredienser/livsmedelsgrupper som orsakar mest allvarliga överkänslighetsreaktioner. Där ingår inte ätbara insekter och därför anser nu Astma- och Allergiförbundet att en kompletterande vägledning behövs.

– Det ska vara lätt att välja rätt. Livsmedelsverket är den centrala kontrollmyndigheten på livsmedelsområdet för säkra livsmedel. Därför vill vi på Astma- och Allergiförbundet uppmana Livsmedelsverket att underlätta för näringsidkare och konsumenter att göra rätt med det nya livsmedlet. Ett kunskapsstöd och vägledning behöver tas fram, gärna i samråd med Astma- och Allergiförbundet, säger Kristina Ljungros som är generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet.

Hållbar livsmedelskonsumtion med förbehåll

Förbundet menar att ätbara insekter kan utgöra en roll i en grön omställning för en mer hållbar och klimatsmart livsmedelskedja och livsmedelskonsumtion. Samtidigt innebär det också risker som ännu inte är helt kartlagda.

– Vi behöver en grön omställning för mer hållbar och klimatsmart livsmedelskonsumtion men att äta insekter kan vara förenat med allergi och korsallergi, särskilt hos personer med allergi mot skaldjur och blötdjur. Det beror på att insekter har liknande proteiner som skaldjur och blötdjur, säger Sofia Knaz, projektledare och legitimerad dietist hos Astma- och Allergiförbundet.

En av fem i Sverige har matöverkänslighet

I Sverige beräknas en av fem personer leva med allergi, intolerans och/eller överkänslighet mot olika livsmedel. Mellan 20 000- 24 000 personer, främst vuxna, beräknas vara överkänsliga eller allergiska mot skaldjur. Till skaldjur räknas kräftdjuren räka, kräfta, krabba, hummer samt blötdjur som mussla och ostron. Personer med skaldjursallergi kan drabbas av symptom som nässelutslag, astma, eksem, kräkningar eller magont efter intag. Även allvarligare reaktioner kan uppstå.

Läs mer på Livsmedelsverkets webb.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bedriver tvärvetenskaplig forskning om matinsekter. L

Källor: Livsmedelsverket och Astma- och Allergiförbundet

Publicerat 20201029