Allas rätt till astmavård lyfts på internationella astmadagen

2023-05-01: Första tisdagen i maj är det internationella astmadagen då astma uppmärksammas runt om i världen. I Sverige lyfter Astma- och Allergiförbundet problemet med den ojämlika astmavården.
– Det finns bra hjälp att få. Trots det är det fortfarande allt för många som lever med okontrollerad astma och i onödan har svårt att andas, säger förbundets generalsekreterare Karin Neuhaus.

I Sverige lever 900 000 människor med astma. De har svårt att andas av olika skäl, på grund av kyla, allergi eller fysisk ansträngning. Gemensamt är dock att de, med rätt behandling, kan vara symptomfria dygnet runt.

– Ändå lider fortfarande mer än var tredje person av okontrollerad astma. De lider i onödan av astmasymtom som kvävningsupplevelser, nattliga hostattacker och svårigheter att vara fysiskt aktiva, säger Karin Neuhaus.

Ojämlik astmavård i Sverige

Astmavården i Sverige är ojämlik, enligt Astma- och Allergiförbundet. Luftvägsregistret visar på stora geografiska skillnader. I vissa regioner erbjuds betydligt fler moderna biologiska läkemedel mot svår astma, allergiutredning och pollenvaccin för att förebygga symptom samt regelbundna uppföljningar än i andra regioner, där patienter möter långa köer, brist på specialistläkare och omoderna behandlingsmetoder.

– Kunskapen finns, men når inte ut, eller prioriteras inte överallt, säger Karin Neuhaus.

Mellan två och fem procent barnen med astma har svåra besvär. Det innebär att flera tusen barn i Sverige kämpar med andningen varje dag.

– Det är upprörande att inte alla de har tillgång till de nya läkemedel som faktiskt finns och kan hjälpa dem till ett friskt liv, säger Karin Neuhaus.

Jämlik vård borde vara en självklarhet

Vården är ojämlik inte bara mellan regioner. Det finns också stora skillnader mellan könen. Det är till exempel dubbelt så vanligt med okontrollerad astma hon tonårstjejer som hos tonårskillar.

– En jämlik vård borde vara en självklarhet, det är inte bostadsort eller kön som ska avgöra om man får hjälp, konstaterar Karin Neuhaus.

Internationella astmadagen som fyller 30 år i år, instiftades 1993 av GINA, Global Initiative for Asthma. I Sverige lanserar Astma- och Allergiförbundet kampanjen #orkaandas i samband med internationella astmadagen

Du kan läsa mer om astma, Astma- och Allergiförbundet och kampanjen #orkaandas på förbundets hemsida.

Läs mer om Gina på deras hemsida.

Källa: Astma- och Allergiförbundet

Publicerat: 2023-05-01