Fråga om matallergi – webbinarium 16 maj

2023-05-15: Tisdagen den 16 maj kan du ställa frågor om barn och matallergier till barnallergologen och forskaren Anna Asarnoj som är aktuell med den nya boken Allergi och överkänslighet mot mat hos barn.
Webbinariet anordnas av Astma- och Allergiförbundet.

I Sverige är allergiska sjukdomar en av de vanligast förekommande sjukdomarna bland barn och unga och andelen matallergier har ökat världen över de senaste decennierna. Går det att vända den trenden?

– Tolerant blir man mot mat man äter regelbundet, inte genom att undvika viss mat. Redan före ettårsdagen ska barn regelbundet få smaka på olika livsmedel. På så sätt minskar risken för att utveckla allergi mot mat, säger Anna Asarnoj, som har forskat kring matallergier de senaste 15 åren. Hon är överläkare och docent, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomsallergologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, och forskar inom matallergi och allergidiagnostik, specifikt jordnötsallergi, vid Karolinska Institutet.

Föräldrar kan känna oro

Livsmedelsverkets senaste rekommendationer (2019) säger att vårdnadshavare ska introducera alla livsmedelsgrupper, inklusive fisk, tillagat ägg, mjölk samt finfördelade nötter och baljväxter, inklusive jordnötter, under det första levnadsåret. Råden gäller alla barn, även de med eksem, misstänkt allergi eller ärftlighet för allergi. Men detta är inte självklart för alla föräldrar. De kan känna oro och osäkerhet kring att introducera vissa livsmedel och har många frågor om vilka symtom och reaktioner det kan ge.

– Alla som arbetar inom barnhälsovården bör känna till och uppmuntra föräldrarna kring detta, säger Anna Asarnoj, som är medförfattare till Livsmedelsverkets rekommendationer.

Kunskapstörst hos vårdpersonal

Samtidigt finns det skilda uppfattningar om vad som kännetecknar en normal reaktion respektive en överkänslighetsreaktion vilket gör att föräldrar kan få olika råd och bemötande från olika vårdgivare. Anna Asarnoj är ofta ute och föreläser och märker att kunskapstörsten bland vårdpersonalen är stor.

– Många av oss som arbetar med barnhälsovård och barnpatienter upplever frågor och symtom relaterade till överkänslighet mot mat som krångliga och svåra att hantera. Och jag märker att det råder en stor osäkerhet kring hur man ska hantera dessa frågor och även kring bemötandet i samtal med föräldrar.

Allergi kan starta vid vilken ålder som helst och matallergi är vanligast i barnaåren. Uppskattningsvis har cirka fyra till sex procent av alla barn en allergi mot mat varav allergi mot mjölk och ägg är vanligast. Många allergier försvinner så småningom medan allergier mot nötter, jordnötter och fisk ofta är bestående.

Länk till webbinarium den 16 maj

Boken Allergi och överkänslighet mot mat hos barn vänder sig till yrkesverksamma som möter barn och deras föräldrar på barnavårdscentraler, vårdcentraler, barnläkarmottagningar och barnallergimottagningar. Boken är tänkt att fungera både kunskapshöjande och som ett stöd i mötet. Författaren benar upp vad som är vad inom matöverkänslighet och matallergi och ger råd om hur man kan tänka kring olika matsymtom och på bästa sätt hjälpa vid misstänkt överkänslighet mot något i maten.

Webbinariet som hålls tisdagen den 16 maj klockan 18.00 är öppet för alla intresserade. Här kan du ställa frågor om barn och matallergi. Du hittar länken till det öppna webbinariet och kan läsa en intervju med Anna Asarnoj på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Du kan läsa mer om boken på Gothia kompetens hemsida.
Källor: Astma- och Allergiförbundet, Gothia kompetens
Porträttbild: Marcus Gustafsson

Publicerat: 2023-05-15