Forskningspengar ska hjälpa barn med mjölkallergi

2023-01-22: Anna Nopp Scherman vid Karolinska institutet får pengar från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond för att undersöka hur mjölkallergi kan diagnostiseras, följas och behandlas på ett bättre sätt än idag.

– Det saknas ett bra sätt att diagnostisera misstänkt mjölkallergi på, säger Anna Nopp Scherman som är docent i experimentell allergologi vid Karolinska institutet.
Tillsammans med sina kollegor ska hon ta reda på hur befintliga matprovokationer som används för att ställa diagnosen mjölkallergi kan förbättras. Hon ska också undersöka vilka barn med allergi som tål tillagad mjölk.

Anna Nopp Scherman har beviljats 600 000 kronor till sitt forskningsprojekt Förbättrad diagnostik och personligt anpassad behandling för att minska mjölkallergi hos barn som ska genomföras under tre år.

– Vi hoppas att vår forskning ska göra att fler barn kan få i sig mjölk, som är ett viktigt baslivsmedel. Men också att det ska bli lättare att följa allergin för att se om den vuxit bort – och kanske till och med behandla den på ett effektivt sätt.

Anna Nopp Scherman är en av sju forskare som får pengar från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond. De andra som får anslag är Jenny Hallgren Martinsson, Marianne van Hage, Cilla Söderhäll, Lennart Nilsson, Ewa-Lena Bratt och Tina Lejding.

Anslagen går bland annat till att undersöka en digital metod för att underlätta astmatikers övergång från barn- till vuxenvården, kontaktallergi och hudsjukdom orsakad av arbete hos vård och omsorgspersonal, hur antibiotikaallergi kan diagnostiseras mer effektivt och ett nytt verktyg för att identifiera vilka patienter med fästingorsakad köttallergi som riskerar de svåraste allergiska reaktionerna.

Astma- och Allergiförbundets forskningsfond delar ut medel till astma- och allergiforskning. Fonden finansieras av donationer och gåvor. Sedan starten har fonden kunnat dela ut närmare 200 miljoner kronor till forskning om astma, allergi och atopiskt eksem.

Läs mer

Källa och foto: Astma- och Allergiförbundet

Publicerat 2023-01-22