Hjälp forskare genom att rapportera vårtecken i helgen

2022-04-29: Genom att rapportera vårtecken till Vårkollen.se den 30 april och 1 maj kan du bidra till att forskare får koll på klimatförändringars inverkan på vårväxter. Bakom uppmaningen står Svenska Botaniska Föreningen, SBF, och Sveriges lantbruksuniversitet.

Vårkollen, som är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes första gången 2015. Varje år har tiotusentals observationer rapporterats in från hela landet om vitsippans, tussilagons, sälgens och häggens blomning samt om björkens lövsprickning.

– Vi vet att det är många som är intresserade av vårtecken och vi är glada att det är så många som vill vara medborgarforskare genom att rapportera sina fynd till Vårkollen. Vi hoppas på samma stora uppslutning till Vårkollen i år, som vi haft de senaste åren. Dessa vårteckenspanare bidrar till vetenskaplig kunskap och är ovärderliga för vi ska kunna få in uppgifter som täcker hela landet vid samma tidpunkt, säger Mora Aronsson som är ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

Observationerna kan visa trender

Genom att samla in vårtecken under många år, kan SBF i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att det är bestående skillnader från förr, på grund av klimatförändringar. Tidigare år har det visat sig att till exempel björkens lövsprickning hunnit 40-50 mil längre norrut än vad som var normalt för drygt 100 år sedan.

Klimatförändringarna påverkar både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet, men varje år är unikt, så observationer behövs under lång tid.

– Eftersom vårtecknen dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

Naturens kalender påverkar många

Vårkollen är en del av Naturens kalender, en större miljöövervakning där frivilliga medborgarforskare över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken.

Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter blommar, skjuter skott eller fäller sina löv är grundläggande egenskaper i naturen, är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringar.

Vårkollen tar endast emot observationer av vårtecken lördagen den 30 april och söndagen den 1 maj. Lämna dina observationer på vårkollen.se. Resultatet publiceras den 2 maj, vilket är första vardagen efter Vårkollens genomförande.

Källa: Vårkollen.se
Bild: Manfred Richter, Pixabay

Publicerat: 2022-04-29