Internationella astmadagen 3 maj

2022-05-02: Tisdagen den 3 maj är det internationella astmadagen då astma uppmärksammas runt om i världen. I Sverige klassas astma som en folksjukdom och var tionde svensk beräknas ha astma – en sjukdom som det ännu inte finns bot för.

Global Initiative for Asthma, (GINA) instiftade internationella astmadagen 1998 för att uppmärksamma och öka kunskapen om astma över hela världen. Sedan dess uppmärksammas dagen årligen den första tisdagen i maj.

Årets globala tema är ”Closing Gaps in Asthma Care”. Ännu finns det ingen bot för astma men det finns bra behandlingar och den som har astma kan göra mycket för att själv ta kontroll över sin astma. Här spelar kunskap i samverkan med rätt behandling stor roll.

Gina arbetar för att minska gapen och olikheterna som gör att de som har astma kan få olika behandling. De lyfter bland annat upp skillnader i möjligheter att få diagnos och behandling, hur socioekonomisk status, etnisk bakgrund och ålder kan påverka, skillnader bland rika och fattiga länder, kunskap hos vårdpersonal och kunskap hos den som har astma.

Kunskapen och vården skiljer sig mycket mellan olika länder och Gina arbetar för att öka kunskapen globalt.

Läs mer om astma på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Läs mer om Ginas globala arbete på deras hemsida.

Publicerat 2022-05-02