Miljöarkeologiska laboratoriet tar över pollenmätningar i Umeå

2022-04-06: Hela tre miljoner svenskar beräknas ha pollenallergi och för dem är pollenprognoser ett bra hjälpmedel. I Umeå finns en av landets 20 mätstationer. Här har Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet tagit över ansvaret för pollenmätningarna.

Under pollensäsongen görs dagliga insamlingar på mätstationerna runt om i Sverige. Resultaten används för att ta fram prognoser som publiceras på sidan pollenrapporten.se.

I Centraleuropa startar pollenmätningar redan i januari medan Sverige kommer igång senare. I Umeå startade mätningen i senare delen av mars i år. Analyserna pågår sedan fram till senhösten – beroende på när snön och kylan kommer.

Pollenanalys används även för andra studier

Miljöarkeologiska laboratoriet som nu tagit över ansvaret för mätningen i Umeå bedriver uppdragsforskning inom miljöarkeologi. Här är pollenanalys en av många viktiga metoder som används för att studera vegetationshistoria genom historien.

– Det finns en koppling till den tidigare pollenrapportören, Jan-Erik Wallin, som har varit knuten till oss sedan mycket länge och när han nu går i pension var det lämpligt att flytta över verksamheten till oss, säger Johan Linderholm, som är universitetslektor på Institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet och den ena föreståndaren för Miljöarkeologiska laboratoriet.

– För oss blir det ett sätt att långsiktigt säkra kompetens inom palynologi både för laboratoriets del för att kunna upprätthålla pollenprognoser med Norrland som utgångspunkt. När man arbetar med klimatförändringsfrågor blir de förändringar vi kan observera i samtiden viktiga för att förstå det som varit och även för att kunna förutsäga det som kommer att ske, fortsätter Philip Buckland, universitetslektor vid Institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet och den andra föreståndaren för Miljöarkeologiska laboratoriet.

Samlar in pollen varje morgon

Pollenfällan står på taket på Samhällsvetarhuset vid Umeå universitet ungefär 15 meter över marken. Prover från luften samlas på en särskild typ av tejp som sitter på en roterande rulle på fällan. Tejpen används för att göra speciella preparat för mikroskopi, så att de är färdiga att analysera med ett mikroskop.

Under det första året kommer tre personer att sköta pollenanalyserna i ett roterande schema. En av de tre är Natuschka Lee som är forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

– Det är viktigt att vara flera personer för att kunna garantera en kontinuerlig daglig analys. Prover tas alltid tidigt på morgonen och rapporteras in till Naturhistoriska riksmuseet vid 9-tiden, därefter kan de sammanställa en nationell prognos som läggs upp på webbportalen pollenrapporten.se. Här kan man kan följa den dagliga utvecklingen av pollen i hela Sverige, säger hon.

Pollenmätningar görs på uppdrag av Naturhistoriska riksmuseet på ett antal utvalda orter runt om i Sverige. Nästa år är tanken att utöka prognosen till att omfatta fler orter i Norrland.

pollenrapporten.se hittar du bland annat lokala prognoser, prognoser för hela landet, nyheter kring pollensituationen och fakta om olika växters pollen.

På bilden ser du pollenfångaren som står på taket till Samhällsvetarhuset vid Umeå universitet. Från vänster Natuschka Lee och Christos Katrantsiotis, som är forskare vid Umeå universitet tillsammans med Björn Gedda från Naturhistoriska Riksmuseet. Foto: Per Melander.
Källa: Umeå universitet

Publicerat 2022-04-06