Ny översikt om allergi och korsallergi mot vegetabilier

2021-05-16: Livsmedelsverket har tagit fram en vetenskaplig kunskapsöversikt om allergi och korsallergi mot vegetabilier. Översikten, som riktar sig särskilt till dietister och annan sjukvårdspersonal, visar bland annat på skillnaden mellan äkta allergi och korsallergi.

För vissa kan en matallergi innebära stora risker, men för andra behöver det inte vara så farligt. Det gäller till exempel personer som är allergiska mot björkpollen och som därför även reagerar på hasselnötter, äpplen eller mandel.

Den som till exempel reagerar mot hasselnötter till följd av en björkpollenallergi, så kallad korsallergi, får nästan alltid milda symtom och kan ofta äta hasselnötter om de är tillagade. Den som är allergisk mot hasselnötterna i sig och har en äkta hasselnötsallergi, kan däremot reagera med mycket svåra symtom.

– Det är viktigt att skilja de två allergityperna åt för att inte oroa och begränsa livet i onödan för personer som ofta får väldigt milda symtom, säger Ylva Sjögren Bolin som är rådgivare på Livsmedelsverket.

Även stor skillnad i mängd

I kunskapsöversikten framgår det att det är stor variation mellan olika individer när det gäller mängden som orsakar reaktion. De som är känsligast kan bli sjuka av bara några milligram av ett livsmedel medan andra reagerar först när de ätit ganska stora mängder.

Eftersom allergi kan leda till svåra och livshotande symtom måste märkningen på maten vara korrekt, tydlig och följa de regler som finns i lagstiftningen.

– Ett livsmedel som innehåller en allergen ingrediens utan att det framgår av märkningen kan innebära en stor risk. Märkning är en viktig fråga för både livsmedelsföretag och livsmedelskontroll, säger Ylva Sjögren Bolin.

Ovanligt med luftburna reaktioner
Kunskapsöversikten pekar också på att det är mycket ovanligt med luftburna allergiska reaktioner mot livsmedel. Allergiska reaktioner mot mat beror nästan alltid på att personen ätit något, inte att allergenen andats in.

Du kan läsa och ladda ned kunskapsöversikten på Livsmedelsverkets hemsida
Källa: Livsmedelsverket
Foto: Couleur från Pixabay.com

Publicerad: 2021-05-16