Artiklar

Här kan du läsa artiklar om födoämnesöverkänsligheter, allergi, astma, hälsa och om nya produkter som kan vara intressanta för dig som är intresserad av området.

Rökning under graviditet ökar risken för astma och allergi hos barnet

2008-09-01: Barn som utsatts för cigarettrök under fosterlivet eller de första levnadsmånaderna har en ökad risk att utveckla astma respektive allergi. En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att det finns ett tydligt samband mellan hur många cigaretter mamman rökt under graviditeten och risken för att utveckla astma.

Rökning under graviditet ökar risken för astma och allergi hos barnet Läs mer »

Friska kan få diagnosen sojaallergi i onödan visar ny avhandling

2008-01-30: Barn som testas för matallergi riskerar att felaktigt diagnostiseras som sojaallergiker, trots att de egentligen är friska. Den slutsatsen dras i en ny avhandling av Eva Östblom på Karolinska Institutets institution vid Södersjukhuset. Därför finns det skäl att ompröva delar av dagens sätt att diagnostisera födoämnesöverkänslighet.

Friska kan få diagnosen sojaallergi i onödan visar ny avhandling Läs mer »